Cronique Sport S.L.
Cronique Sport S.L.

INFO GENERAL / INFO GENERAL

Els últims anys hi ha hagut una evolució molt important en el món de la tecnologia amb l'aparició dels microones, dels telèfons sense fils, de la telefonia mòbil, dels sistemes de vigilància de nadons, del sistema Wi-Fi, dels GPS, etc. Tot això, sumat a la coneguda xarxa elèctrica, que fa molts més anys que ens envolta, ha fet augmentar la nostra exposició a les radiacions electromagnètiques

Ens hauríem de preguntar si, des del punt de vista de la nostra salut, hem sabut portar d'una manera equilibrada aquesta important entrada de tecnologia.

Hi ha diversos estudis científics que afirmen que les ones electromagnètiques provoquen efectes negatius en la salut i que ens poden ocasionar un seguit de trastorns i malalties, com per exemple:
 • Picors
 • Migranyes
 • Estrès
 • Esgotament
 • Pèrdues de memòria
 • Crispació
 • Problemes cardíacs
 • Trastorns del son
 • Leucèmies
 • Tumors cerebrals
 • Altres càncers
Cada vegada més, els organismes oficials es decanten per la prevenció, sense descartar el risc potencial d’aquesta radiació. L'OMS, en concret, després d’uns anys, el 2011 ha reconegut que l'ús habitual dels telèfons mòbils pot provocar càncer cerebral. I mentre els estudis van fent el seu camí buscant la resposta definitiva, els usuaris de tota aquesta tecnologia, que al cap i a la fi som pràcticament tots, estem exposats a les ones electromagnètiques.

L'exposició a la radiació d'alta freqüència (antenes, mòbils, xarxa Wi-Fi, microones...) la rebem totes les persones que vivim en llocs tecnològicament desenvolupats. Com que aquesta radiació, moltes vegades, supera els valors aconsellats per científics experts en la matèria, és convenient mesurar-la i, si cal, corregir-la.

El mateix passa amb la radiació de baixa freqüència (instal·lació elèctrica de l'habitatge, electrodomèstics, línies elèctriques exteriors...). En aquest cas, cal parar una atenció especial a les zones de descans, on el cos es recupera del desgast diari. Un habitatge ben protegit és essencial per descartar problemes de salut ocasinats per ones electromagnètiques.
En los últimos años se ha producido una evolución muy importante en el mundo de la tecnología con la aparición de los microondas, de los teléfonos inalámbricos, de la telefonía móvil, de los sistemas de vigilancia de bebés, del sistema Wi-Fi, de los GPS, etc. Todo esto, sumado a la conocida red eléctrica, que lleva muchos años más rodeándonos, ha aumentado nuestra exposición a las radiaciones electromagnéticas.

Deberíamos preguntarnos si, desde el punto de vista de nuestra salud, hemos sabido llevar de una manera equilibrada esta importante entrada de tecnología.

Existen estudios científicos que afirman que las ondas electromagnéticas provocan efectos negativos sobre la salud y que nos pueden ocasionar una serie de trastornos y enfermedades, como por ejemplo:
 • Picores
 • Migrañas
 • Estrés
 • Agotamiento
 • Pérdidas de memoria
 • Crispación
 • Problemas cardíacos
 • Trastornos del sueño
 • Leucemias
 • Tumores cerebrales
 • Otros tipos de cáncer
Cada vez más, los organismos oficiales optan por la prevención, sin descartar el riesgo potencial de esta radiación. La OMS, en concreto, después de unos años, en el 2011 ha reconocido que el uso habitual de los teléfonos móviles puede provocar cáncer cerebral. Y mientras los estudios van recorriendo su camino buscando una respuesta definitiva, los usuarios de toda esta tecnología, que al fin y al cabo somos prácticamente todos, estamos expuestos a las ondas electromagnéticas.

La exposición a la radiación de alta frecuencia (antenas, móviles, Wi-Fi, microondas...) la recibimos todas las personas que vivimos en lugares tecnológicamente desarrollados. Como esta radiación muchas veces supera los valores aconsejados por científicos expertos en la materia, es conveniente medirla y, si es necesario, corregirla.

Lo mismo pasa con la radiación de baja frecuencia (instalación eléctrica de la vivienda, electrodomésticos, líneas eléctricas exteriores...). En este caso, se tiene que prestar especial atención a las zonas de descanso, donde el cuerpo se recupera del desgaste diario. Una vivienda bien protegida es esencial para descartar problemas de salud ocasinados por las ondas electromagnéticas.

Contacto

Cronique Sport S.L.
Joaquim Blume 1-3
08440 Cardedeu

 

Correo electrónico: cronique@cronique.com


También puede llamarnos al teléfono: +34 938461741 +34 938461741 o bien utilizar nuestro formulario de contacto.

Nuestra oferta

¿Desea conocer mejor nuestra oferta? En nuestra sección de productos y servicios obtendrá información detallada.

Cronique Sport S.L. en redes sociales :