Cronique Sport S.L.
Cronique Sport S.L.

EXEMPLES / EJEMPLOS

Tot seguit, poden veure alguns exemples d'anomalies detectades en alguns habitatges.

A continuación, pueden ver algunos ejemplos de anomalías detectadas en algunas viviendas.
Mesurament d'una finestra per la qual entra radiació d'alta frequència (antena de telefonia mòbil, Wi-Fi...). Els valors ambientals són de 155 microW/m2 i haurien de ser d'1 fins 10 microW/m2 aproximadament en zones de descans, segons les recomanacions de la Conferència de Salzburg, en les quals ens basem. En cap cas no haurien de sobrepassar els 100 microW/m2 en interior d'edificis segons altres científics no tant restrictius (Bioinitiative). Cronihertz aconsella les solucions i les aplica.

Toma de medidas de radiación de alta frecuencia (antena de telefonía, Wi-Fi...) que entra por una ventana. Los valores ambientales son de 155 microW/m2 y deberían ser como máximo de 1 hasta 10 microW/m2 aproximadamente en zonas de descanso, según las resoluciones de la Conferencia de Salzburgo, en las que nos basamos. En ningún caso deberían sobrepassar los 100 microW/m2 en interior de edificios según otros científicos no tan restricitivos ( Bioinitiative). Cronihertz aconseja y aplica las soluciones.
En aquest llum es detecta un camp elèctric de 166 V/m a l'alçada del cap de les persones quan estan assegudes en unes butaques. Els valors aconsellables haurien d'estar entre 1 i 10 V/m o menys. Cronihertz aconsella la solució i l'aplica per aconseguir els valors desitjats.

En esta lámpara se detecta un campo eléctrico de 166 V/m a la altura de la cabeza de las personas que se sientan en unos sillones. Los valores aconsejables deberían estar entre 1 y 10 V/m o menos. Cronihertz aconseja y aplica la solución, consiguiendo los valores deseados.
Presa de mesures de la part més important de la casa, la zona de descans. Es detecten uns valors de camp elèctric de 73 V/m quan, en aquesta zona, s'aconsella no passar d'1 V/m. El camp magnètic també és superior als valors límit aconsellats, ja que hi ha 135 nT i s'aconsella no sobrepassar els 20 nT. S'apliquen les solucions i es rectifica.

Toma de medidas de la zona más importante de la vivienda, la zona de descanso. Se detectan unos valores de campo eléctrico de 73 V/m cuando, en la habitación, se aconseja no sobrepasar 1 V/m. El campo magnético también es superior a los valores límite aconsejados, dando 135 nT cuando se aconseja no estar por encima de 20 nT. Se aplican las soluciones y se rectifica.
Zona enjardinada per on passen fils de la xarxa elèctrica. A la vora, hi ha uns bancs i una piscina. S'hi detecten valors que sobrepassen els límits aconsellats i es donen alguns consells.

Zona ajardinada por la que pasan unos cables de la red eléctrica. Cerca tenemos unos bancos y una piscina. Se detectan valores que superan los límites aconsejados y se dan una serie de consejos.
Mesura d'una habitació amb antena de 360º per tal de detectar rebots d'ones, on s'havia detectat una entrada de contaminació electromagnètica per una paret. Pintat de la paret amb pintura especial anti radiacions i posterior mesura després de pintar. Abans teniem 870 microW/m2 i després de la segona capa de pintura aconseguim 79 microW/m2. Es comentarà al client si vol rebaixar més els valors, ja que el focus de la paret ha quedat solucionat però tenim entrades d'altres punts.

Midiendo con antena de 360º para detectar rebotes una habitación donde se habia detectado una entrada de contaminación electromagnètica de alta frecuencia por una pared. Se procede al pintado con una pinura especial antiradiaciones y posteriormente medimos lo contaminación para saber resultados. Antes de pintar teníamos 870 microW/m2 y despues del pintado con dos capas conseguimos 79 microW/m2. Se comentará con el cliente si quiere rebajar más los valores, ya que el foco de la pared ha quedado solucionado pero tenemos otras entradas de otros puntos.

Contacto

Cronique Sport S.L.
Joaquim Blume 1-3
08440 Cardedeu

 

Correo electrónico: cronique@cronique.com


También puede llamarnos al teléfono: +34 938461741 +34 938461741 o bien utilizar nuestro formulario de contacto.

Nuestra oferta

¿Desea conocer mejor nuestra oferta? En nuestra sección de productos y servicios obtendrá información detallada.

Cronique Sport S.L. en redes sociales :